El libro impresionista

El libro impresionista
Óleo s/ tela
2011