Libros, jarrón, silla

Libros, jarrón, silla
Óleo s/ tela
2011