Zapatos, fruta, jarrón

Zapatos, fruta, jarrón
Óleo s/ tela
2011