"Itxaso"
Fragmento de instalación
Técnica mixta
20x15cms
2015